Idee generatie

Idee-generatie

De klassieke manier om ideëen te genereren zijn het gebruik van tools zoals brainstormen en mindmappen.
Novi Vendi maakt gebruik van drie analyse methoden die het genereren van innovatie ideëen makkelijker maakt door een concreet kader te bieden met bredere analysemogelijkheden.

1. Value innovation

Value innovation is gebaseerd op de Blue Ocean strategie van Kim & Mauborgne (2005).
Dit is vooral voor bedrijven interessant die een hoog competatieve markt, waarin de marges steeds lager worden, willen gebruiken om een nieuwe markt te creëren. In deze ‘nieuwe’ markt worden dezelfde behoeften van de klanten bediend echter met een hogere klantwaarde en met een hogere winstmarge.

2. Business model innovation

Businessmodel innovation is gebaseerd op de methodiek van Ostewalder & Pigneur (2009). Hierbij wordt gekeken naar een herindeling van het businessmodel middels de zogenaamde Business Model Canvas. De klassieke methoden gingen uit van evolutie, kleine aanpassingen binnen het bedrijfsmodel. Bij businessmodel innovation gaat het om revolutionaire manieren van anders zaken doen. Hierbij wordt de hele keten van bedrijven, leveranciers, afnemers, netwerken en distributiekanalen opnieuw bekeken en heringedeeld. Vaak met gebruik van e-businessmogelijkheden.
BMC

3. Trend-Market-Gap analyse 

Middels deze methode wordt gekeken naar trends en hoe daar met een innovatie, op een slimme manier, op ingespeeld kan worden. Vaak maken de innovaties hierbij gebruik van nieuwe technologieën of van een nieuwe samenstelling van reeds bestaande technieken. Soms kunnen deze innovaties nogal radicaal en disruptief van aard zijn.

Werkvormen

1. Intakegesprek over de innovatiemotivatie en de historie met innovatie binnen het bedrijf of organisatie.
2. Diverse sessies en workshops waarin, naast het genereren en uitwerken van ideeën, ook tijd wordt besteed aan theoretische onderbouwing rond het thema innovatie.
3. Opstellen en begeleiden van innovatieactieplannen.