Klant Proactiviteit

Klant-proactiviteit

Uit onderzoek (Sandberg, 2008) blijkt dat klant-proactiviteit heel bepalend is voor het succes van innovatie.
Te snelle betrokkenheid van mogelijke klanten kan echter de mate van nieuwheid van de innovatie beperken, te late betrokkenheid kan leiden tot ‘innovation without value’.

Novi Vendi organiseert en adviseert over klant-proactiviteit gedurende de drie fasen van innovatie:

1. Anticipatie tijdens de idee generatiefase

Er is sprake van proactief handelen waarbij met name geanticipeerd wordt op mogelijke behoeften van klanten.
Hierbij wordt o.a. marktonderzoek verricht en worden surveys uitgevoerd.

2. Participatie en anticipatie tijdens de ontwikkelfase

Er is sprake van proactief handelen waarbij naast anticipatie ook participatie van mogelijke klanten plaatsvindt.
Naast marktonderzoek worden er hier ook interactieve sessies met potentiële klanten, peer-groepen en partners georganiseerd.People Talking


3. Beïnvloeding vlak voor, tijdens en na de lanceringsfase

Deze kan zowel proactief als reactief van aard zijn.
Er worden acties genomen die bewust het klantgedrag beïnvloeden en daarin veranderingen teweeg brengen. Denkt u aan uitgebreide reclame- en marketingcampagnes en direct sales-activiteiten.
Daarnaast wordt er gereageerd op de reactie van klanten die de innovatie reeds gebruiken. Eventuele wensen, eisen en verbeterpunten worden geëvalueerd en gebruikt voor verbeteringen aan de innovatie.