Training

Innovatieworkshops en -trainingen

Novi Vendi verzorgt diverse workshops en trainingen rond het thema innovatie. Er wordt hierbij uitgegaan van een aantal basis workshops en trainingen, die op maat kunnen worden aangepast om zo aan de specifieke klantvraag te kunnen voldoen. Onze trainingen hebben meer het karakter van kennisoverdracht, de workshops hebben meer een concreet-praktische uitkomst als doel.

1. Training: Innovatie Basis

Doel: Overdragen van basiskennis en begrippen rond innovatie.
Doelgroep: Medewerkers en managers van één en hetzelfde bedrijf.
Aantal deelnemers: Maximaal 20 personen.

Opzet van de training:
•Theorie met een aantal oefeningen; 150 minuten.

innovation9

Ontwikkelde competenties na de training:
•Kennis: Definities van innovatie; motivatie voor innovatie; incrementele, architecturele en radicale innovatie; first-mover nadelen; succesfactoren van innovatie; innovatie fasen; innovatie proces NPD; klant-proactiviteit bij innovatie;  open-innovatie; blue-ocean, businessmodel innovation en trend-gap analyse;
•Vaardigheden: Voorstellen doen ter innovatie.

Praktische uitkomst:
Inzicht in innovatie en meer draagvlak voor innovatie binnen het bedrijf.

2. Workshop: Innovatie Brainstorm

Doel: Aanzet geven tot innovatie binnen een bedrijf.
Doelgroep: Medewerkers en managers van één en hetzelfde bedrijf.
Aantal deelnemers: Maximaal 10 personen.


Opzet van de workshop:
•In totaal zo’n 4 tot 5 uur, vaak met lunch- of dinerbreak;
•Uitleg van de brainstormmethodiek en de regels hierbij. Vaststellen hoofdvraag; 15 minuten;
•Inspiratie door toelichting innovatiemotivatie en innovatiebronnen; 15 minuten;
•Brainstorm in één grote groep of in vijf duo’s; 30 minuten;
•Totaliseren en groeperen ideeën; 30 minuten;
•Stemming en ranken van de ideeën; 30 minuten;
•Uitwerken van de top drie in detailomschrijving van het idee en te nemen vervolgstappen; 30 minuten;
•Plenaire presentaties en discussie; 45 minuten.

Ontwikkelde competenties na de training:
•Kennis: Brainstormtechnieken;
•Vaardigheden: Creatief denken over het eigen bedrijf en de producten.

Praktische uitkomst:
Concrete innovatiemogelijkheden van de producten en/of diensten van een bedrijf

3. Workshop: Innovatie van het businessmodel en/of het verdienmodel

Doel: Zoeken naar mogelijke innovaties van het businessmodel en het verdienmodel van een bedrijf.
Doelgroep: Medewerkers en managers van één en hetzelfde bedrijf.
Aantal deelnemers: Maximaal 10 personen.

Opzet van de workshop:
•Theoriegedeelte met achtergrond en oefeningen; 60-90 minuten;
•Praktijkopdracht met eindpresentatie; 90-120 minuten.

Ontwikkelde competenties na de training:
•Kennis: Business model Osterwalder. Profitmodellen Slywotsky. De profitmodellen van internet;
•Vaardigheden: Het analyseren en vernieuwen van een business- en verdienmodel van een bedrijf.Praktische uitkomst:
Concrete innovatiemogelijkheden van het business- en/of verdienmodel van een bedrijf.

4. Workshop: Innoveren, iets voor mijn bedrijf?

Doel: Aanzet geven tot innovatie binnen de deelnemende bedrijven.
Doelgroep: Directeuren of bedrijfsleiders van MKB-bedrijven.
Aantal deelnemers: vier bedrijven met elk maximaal drie deelnemers.

Opzet van de workshop:
•Theoriegedeelte met basisachtergrond; 60-90 minuten;
•Praktijkopdracht met eindpresentatie; 90-120 minuten.

Ontwikkelde competenties na de training:
•Kennis: Definities van innovatie; incrementele, architecturele en radicale innovatie; first-mover nadelen; innovatiefasen; succesfactoren van innovatie; blue-ocean en businessmodel innovation; trend analyse; trend-gap analyse;
•Vaardigheden: analyseren van trends en businessmodel en innoveren van product, dienst en/of businessmodel.

Praktische uitkomst:
Concrete innovatiemogelijkheden van de producten, diensten en/of het businessmodel van het bedrijf.