Businessplanning

Businesplanning

Een goede businessplanning is erg belang voor het behalen van succes.
Novi Vendi biedt ondersteuning bij het maken van verschillende soorten plannen:

1. Ondernemingsplannen;
2. Scopingplannen (pré-businessplan);
3. Marketingplannen;
4. Salesplannen.

Afhankelijk van uw behoefte wordt het hele plan of businessmodel opgezet of alleen een specifiek onderdeel. Zaken waar Novi Vendi regelmatig bij betrokken wordt zijn:

* Opzet van het businessmodel van het bedrijf met behulp van de business canvas template. Invullen, sparren en aanscherpen.
* Opzet van de structuur van een plan. Bepalen inhoud en scope.
* Markt onderzoek: trendanalyse, klantonderzoek, concurrentonderzoek etc.
* Externe kritische blik op bestaande of nieuwe plannen.
* Activeren en aanjagen van de uitvoering van de plannen.
Deming

Na het opzetten van de plannen wordt u, indien gewenst, ondersteund bij het uitvoeren van deze plannen.
Dit d.m.v. advisering, interim-management of via een onderhoudscontract in de vorm van een strippenkaart of een onderhoudscontract (SLA).