Extra capaciteit

Extra capaciteit

Algemeen

Soms hebben klanten van Novi Vendi behoefte aan extra management, staf of uitvoerende capaciteit.
Hieraan wordt op een aantal manieren tegemoet gekomen:

1. Interim-management

* Marketing- en salesmanagement. Tijdelijke overname en invulling van een leidinggevende salesmanager/salesdirectie-functie;
* Innovatiemanagement. Uitvoering van innovatietraject vaak product, dienst of businessniveau;
* Programmamanagement. Uitvoering verbetertrajecten of commerciële implementatie van een nieuwe dienst en/of product;
* Crisismanagement. Ombuigen crisissituaties, uitvoeren reorganisaties e.d.

2. Werving en selectie

People

Het betreft vacatures bij klanten of sollicitaties van personen die we al jaren kennen en die professioneel en betrouwbaar zijn. Het richt zich primair op functiegebieden zoals:

a. Marketingmanagers en marketeers;
b. Productmanagers;
c. Innovatiemanagers;
c. Salesmanagers en accountmanagers;
d. Businessunitmanagers en directeuren.

Indien u over deze diensten nog vragen heeft, kunt u ons hier bereiken.