Extra capaciteit

Extra capaciteit

Algemeen

Soms hebben klanten van Novi Vendi behoefte aan extra management staf of uitvoerende capaciteit.
Hierin wordt op een aantal manieren aan tegemoet gekomen:

1. Interim-management

* Marketing- en Salesmanagement. Tijdelijke overname en invulling van een leidinggevende salesmanager / salesdirectie functie.
* Innovatiemanagement. Uitvoering van innovatie traject vaak product, dienst of businessniveau
* Programmamanagement. Uitvoering verbetertrajecten of commerciële implementatie van een nieuwe dienst en/of product.
* Crisismanagement. Ombuigen crisissituaties, uitvoeren reorganisaties e.d.

2. Werving en selectie

People

Het betreft vacatures bij klanten of sollicitaties van personen die we al jaren kennen en die professioneel en betrouwbaar zijn. Het richt zich primair op functiegebieden zoals:

a. Marketing managers en marketeers;
b. Productmanagers;
c. Innovatiemanagers;
c. Salesmanagers en accountmanagers;
d. Businessunitmanagers en directeuren.

Indien u over deze diensten nog vragen heeft kunt u ons hier bereiken.