Quick Scan voor Succes

Quick Scan for Succes

NIET ZO MAAR EEN SCAN.

A. Aanleiding

Na een aantal jaar actief te zijn geweest bij het oplossen van problemen binnen organisaties, heeft Novi Vendi hieruit een belangrijke conclusie getrokken:

Als het commerciële resultaat van een bedrijf achterblijft, is dit nooit het gevolg van één oorzaak, maar altijd van verschillende oorzaken. De oplossing van het probleem kan dan ook alleen in een organisatiebrede context worden gevonden.

Grofweg kunnen de oorzaken op drie niveaus worden ingedeeld:
1.Strategisch: Verandering in de omgeving door bijvoorbeeld technologische of economische ontwikkelingen.
2.Tactisch: Onduidelijke, slechte en/of niet goed bij de strategie passende structuur, besturing en/of systemen van de organisatie (research, innovatie, sales en marketing) en producten/diensten.
3.Operationeel: Onvoldoende kennis, ervaring, competenties en/of verkeerde attitude van het management en/of personeel binnen de organisatie (sales, marketing of delivery) .

Deze scan is ontwikkeld om bedrijven te helpen snel inzicht te krijgen in de samenhang van de verschillende oorzaken voor te weinig (commercieel) succes van de organisatie en daarbij een prioritering aan te geven. Welke zaken zijn het meest verstorend? Welke punten moeten parallel worden aangepakt? Welke zaken pas later?

B. Gebruik

De scan wordt ingezet bij:
* nieuwe klanten waar nog niet duidelijk is wat precies de oorzaken en de gevolgen zijn van de ongewenste situatie.
* bestaande klanten waar na diverse adviezen en begeleidingstrajecten duidelijk is geworden dat er waarschijnlijk complexe achtergronden zijn en diverse verbeterpunten mogelijk zijn die het commerciële resultaat kunnen verhogen.
stethoscoop
De scan duurt gemiddeld zo’n vier tot zes dagdelen.
De volgende stappen worden bij de uitvoering van de scan gemaakt:

1. Afstemming van de scan met de directie, met name welke functionarissen in eerste instantie worden geraadpleegd;
2. Kwalitatief onderzoek met vier functionarissen;
3. Kwalitatief onderzoek met verdieping bij dezelfde en andere functionarissen;
4. Eerste presentatie en discussie resultaten;
5. Aanpassing en presentatie eindrapport.


C. Resultaat

Het resultaat is een helder overzichtelijk rapport van vier à acht bladzijden, waarin op de drie niveaus zoals hierboven besproken (strategie, tactiek en operatie), de verbeterpunten duidelijk worden gemaakt. Dit wordt meestal uitgewerkt naar de deelgebieden: personeel, informatie, organisatie, administratie en financiën.
Er zijn drie manieren voor een bedrijf om met resultaten van de Quick-Scan om te gaan:

1. Het onderzoek van de Quick-Scan wordt verdiept en gevolgd door punt 2.
2. De adviezen uit de Quick-Scan worden uitgewerkt in een plan en dit wordt als voorstel genomen voor een commercieel verbetertraject.
3. Alleen de meest belangrijke punten uit het rapport worden overgenomen en uitgevoerd. Na verloop van tijd vindt dan evaluatie plaats en wordt besloten of er nog meer punten worden opgepakt.