Sales improvement

Salesimprovement

Salesimprovement, wat is dat eigenlijk?
In de ogen van Novi Vendi betreft het alle activiteiten die er toe leiden dat er op korte en/of op de langere termijn:


• Meer omzet wordt gehaald;
• Makkelijker omzet wordt gehaald;
• Omzet met meer winst wordt gehaald;
• Meer omzet bij nieuwe klanten wordt gehaald;
• Meer omzet bij grotere klanten wordt gehaald;
• Omzet bij klanten blijft behouden;
• Grip op het salesproces wordt verhoogd.

Gezien de focus op korte en/of langere termijn, zijn de activiteiten die Novi Vendi op dit gebied ontplooit over twee groepen te verdelen.


Activiteiten met als doel meer omzet op de wat langere termijn:

 • Strategie verbetering of aanscherping;
 • Strategie uitwerken in visie, missie en concrete doelen;
 • Analyse van de sterkte en zwakte van de huidige producten en diensten;
 • Innoveren, vernieuwen en uitbreiden huidige producten en diensten;
 • Verduidelijking en concretisering wie de potentiĆ«le nieuwe klanten zijn en hoe te benaderen;
 • Uitzoeken waar laag hangend fruit bij bestaande klanten te vinden is;
 • Opzetten accountplannen voor de grotere en/of belangrijke klanten;
 • Opzetten suspectplannen voor de grotere en/of of belangrijker suspects of prospects (nieuwe klanten);
 • Opzetten salesmeeting met wekelijks of 2 wekelijkse bespreking van de commercie en marketing doelen en wegen daarnaar toe;
 • Organiseren van acquisitie en inregelen alle randvoorwaarden om daarbij succesvol te zijn;
 • Opzetten salesondersteunende systemen zoals CRM of andere systemen;
 • Aanscherpen en beschrijven salesprocessen, opzet van saleshandboek;
 • Aanscherpen bedrijfspresentaties, brochures en social media benadering.

Activiteiten met als doel meer omzet op de kortere termijn:

 • Coachen van beginnende of reeds meer gevorderde sales of non-sales bij de business development activiteiten:
  • Voorbereiden en doorspreken new business acties, bezoeken en belletjes;
  • Voorbereiden acquisitiegesprekken, verkoopgesprekken en onderhandelingen;
  • Maken offertes en presentaties;
  • Maken en uitvoeren suspect- en accountplannen;
 • Coachen en adviseren van directies en MT’s bij bepalen commerciĆ«le doelen en aanpak bij commercie knelpunten en problemen;
 • Interimmanagement op salesmanagement of marketing gebied.