SD Programma

Sales Development Programma

Algemeen

Om mensen een gestructureerde ingang tot een salesfunctie te geven heeft Novi Vendi het Sales development program ontwikkeld.
Het bestaat uit een persoonlijk ontwikkeltraject van consultants of projectmanagers die versneld een salesfunctie willen gaan vervullen.
Het SDP wordt al een aantal jaren met succes toegepast binnen enkele grotere ICT dienstverleners die klant zijn van Novi Vendi.

Opbouw

Een SDP duurt meestal tussen de 3 en 6 maanden en kost gemiddeld een dagdeel per week. Zo’n dagdeel wordt besteed aan coaching, theoriebehandeling, praktijkopdrachten en bespreking daarvan. Na deze periode is een trainee van het SDP in staat om zowel relatiebeheer uit te voeren als new business te ontwikkelen.

De mogelijke modules:

1. Verkoopgesprekstechniek (Basis verkooptheorie, klantmovatie, vraag-, bezwaar- en afsluittechnieken)
2. Strategische aspecten acquisitie (Businessgrowth model van Ansoff, klantmotivatie en managementdrives)
3. Telefonische acquisitie (Selectie nieuwe klanten, psychologie achter acquisitie, belsheet methodiek, omgaan met klantbezwaren)
4. Onderhandeltechniek (Inkoper- en verkoperbelang, voorbereiding, taktieken, interventies)
5. Presentatie techniek (maken van een commerciële presentatie, praktisch presenteren, eindpresentatie voor collegae)
Carreer
6. Offertetechniek (SCOTSMAN, Bid/NO Bid, offertestructuur en dealconstruct, management summary, RFI/RFP en aanbestedingen)
7. (Large) Accountmanagement en Accountplanning (Accountplan, Accountstrategie, taktiek en operatie, kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen)
8. Elevatorpitch (achtergrond, structuur, opstellen en oefenen hiervan)

De specifieke SDP inhoud wordt samen met de klant en de kandidaat opgesteld. Niet alle modules zijn voor iedereen even interessant of nodig, soms worden maatwerkmodules toegevoegd. Voor meer informatie kunt u altijd even contact met ons opnemen.