Anonieme Case beschrijvingen

Aanscherping verwerving onderzoeksubsidie

Adviseur en implementatiemanager binnen een Technische Universiteit

Door veranderingen in de subsidieregels en toename van de concurrentie tussen de universiteiten onderling en ook in Europees verband, komen er steeds minder gelden middels subsidiestromen binnen voor onderzoek. Hierdoor moet de universiteit steeds meer moeite doen om het onderzoeksbudget op peil te houden.

Bij de universiteit zorgde dit voor een enorme druk. Het proces van acquireren voor subsidies moest aangescherpt worden en tevens was de beheersing en besturing van de acquisitie van subsidieaanvragen en de financiële risico’s niet goed ingeregeld. Daarnaast was er sprake van een strategie vraagstuk met betrekking tot de keuzes, welke subsidieaanvragen wel en niet bij de universiteit zouden passen. Er moesten heldere keuzes gemaakt worden wilde de acquisitie effectiever worden en onderzoek opleveren conform de focus van de universiteit.

Novi Vendi is begonnen met een onderzoek naar de (historie van de) problemen en wat er tot dan toe gedaan was om deze op te lossen. Daarvoor heeft hij een aantal hoogleraren, stafmedewerkers, hoofddocenten en aquisitiemedewerkers gesproken. Ook heeft hij algemene subsidieaanvragen van de universiteit en een eerder uitgevoerd onderzoek naar het functioneren van de acquisitieafdeling bestudeerd.
Naar aanleiding hiervan heeft hij een rapport met zijn bevindingen en aanbevelingen geschreven. De aanbevelingen zijn na een aantal overlegrondes goedgekeurd door de directeur bedrijfsvoering en de decaan. Daarna heeft hij een implementatieplan geschreven, waarin een aantal concrete stappen en prioriteiten zijn opgenomen. Vervolgens is hij ook betrokken geweest bij de uitvoering.
De implementatie loopt momenteel nog en de planning is dat deze afgerond wordt in september 2018. Naar verwachting zullen de aanbevelingen van Novi Vendi dan geleid hebben tot aangescherpte processen op de acquisitieafdeling, betere acquisitiehulpmiddelen voor de hoogleraren en betere resultaten van de acquisitie.

New Generation

Adviseur en projectleider binnen de maakindustrie

Een grote machinebouwer ontwikkelt, produceert en verkoopt productieapparatuur die wereldwijd binnen de industrie wordt gebruikt. Het bedrijf is al jaren erg succesvol. De laatste jaren echter staat het marktaandeel onder druk door toenemende concurrentie en is er toenemende moeite om klantoffertes in te vullen waar verregaande integratie met informatiesystemen wordt gevraagd. Er is behoefte aan een nieuwe generatie machines. De vraag is echter waaraan deze nieuwe generatie moet voldoen en met welke eisen rekening gehouden moet worden.

Novi Vendi is gestart met een vooronderzoek om de onderzoeksvraag te kunnen verduidelijken en beter te kunnen afbakenen. Er is hiervoor gesproken met interne en externe specialisten en er is desk-research uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan is een projectplan gemaakt conform Prince2 (PID). Hierin is een marktonderzoek gedefinieerd om te bepalen aan welke hoofdeisen de toekomstige oplossingen en apparatuur moeten voldoen om binnen drie jaar een nieuwe generatie apparaten en producten te kunnen bieden die de concurrentie voor zullen zijn.

More Managed Services

Adviseur en programmamanager voor ICT dienstverlener

Een ICT dienstverlener richtte zich reeds jaren op detachering, projecten en beheer rond systeem- en netwerkbeheer vraagstukken en was door gezonde groei 1200 personen groot. Door volwassen worden van de markt en economische omstandigheden veranderde de klantvraag echter. Er was minder behoefte aan  detachering en maar aan commitment van een leverancier met resultaatverantwoordelijkheid. Deze dienstverlener is geholpen om een turn-around te maken met betrekking tot de, tot dan toe, geleverde diensten.

De omslag van detachering naar meer werken op project en managed-servicesbasis hield een totaal programma in waarin het aanscherpen van de strategie, de organisatieaanpassingen (processen, procedures en documenten), de communicatie (intern en extern), de bijscholing van commercieel management en consultants, e.d. werden georganiseerd en bestuurd.

Er is een onderzoek gedaan middels kwalitatieve en kwantitatieve methodieken. Dit heeft geleid tot een rapport met probleemanalyse, conclusie en diverse adviesrichtingen. Het advies is uitgewerkt in een projectplan conform Prince2 (PID) dat vervolgens is geïmplementeerd.
Het resultaat is een concrete groei geweest van de diensten op dit gebied: van 10% meer contracten in het jaar van het project en 25% groei in het jaar erop.