Interim & Consultancy

logo

Strategie

logo

Organisatie

logo

Innovatie

logo

Verandering

logo

Projecten

logo

Management wat is dat eigenlijk?

Management is het proces om organisatorische doelen te realiseren, uitgevoerd door de personen in een organisatie met een managementfunctie (mensen, processen en middelen). Management is het besturen van een bedrijf of organisatie. Het doel van management is het (her)formuleren en bereiken van de doelstellingen in de gegeven (soms sterk veranderende) context.
Novi Vendi biedt management middels drie soms overlappende functies: Interim-management, Programma- en projectmanagement en verandermanagement.

Interim-management

Een interim-manager is een tijdelijke manager (leidinggevende). Dergelijke personen worden voor een bepaalde tijd aangetrokken om de leiding van een afdeling of een organisatie op zich te nemen. Vaak gaat het om externe personen, dat wil zeggen functionarissen van buiten de eigen organisatie. Redenen om een interim-manager aan te trekken is meestal:

A. Vervanging van een huidige of vorige manager omdat:

 • na het vertrek van de vaste manager er nog geen geschikte opvolger is gevonden
 • de huidige manager langdurig ziek is
 • de huidige manager op zwangerschapsverlof is
 • de huidige manager vanwege onenigheid op non-actief is gesteld

B. Reorganisatie of herstel omdat

 • er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden
 • er door de vorige manager een wanbeleid is gevoerd
 • dit vereist wordt door externe instanties

Novi Vendi  biedt op beide gebieden interim-management

 • Tijdelijke vervanging van een manager
 • Tijdelijke invulling van een management rol met een veranderdoel, vaak tussen twee fases

Programma- en projectmanagement

Projectmanagement is het proces van het leiden van het werk van een team om de projectdoelstellingen te bereiken binnen de gegeven beperkingen (tijd, geld en resources). Deze informatie wordt beschreven in projectdocumentatie, die aan het begin van het ontwikkelingsproces wordt gemaakt. De primaire beperkingen zijn omvang, tijd en budget. De secundaire uitdaging is het optimaliseren van de toewijzing van noodzakelijke inputs en deze toe te passen om vooraf gedefinieerde doelstellingen te bereiken.
Novi Vendi laat zich graag gebruiken voor het oplossen van projectmanagementproblemen en het voeren van programma en projectleiding over kleine en grotere projecten in een organisatie context. Novi Vendi is gecertificeerd in en maakt gebruik van een aantal projectmanagement methodieken:

   • PRINCE2 , een methode voor projectmanagement, toepasbaar op veel type projecten. Met name geschikt als van te voren behoorlijk duidelijk is wat er gerealiseerd moet worden
   • SAF (Scrum Agile Foundation), een methode voor projectmanagement die zich leent voor situaties waar veel niet duidelijk is en vaak gebruikt in software ontwikkel omgevingen
   • PMBOK Project Management Body of Knowledge
   • IPMA Internationale Projectmanagement Association

Verandermanagement

Verandermanagement is een verzamelbegrip waaronder veel verschillende theorieën, meningen en aanpakken vallen. Novi Vendi houdt er een pragmatische kijk op na. Wij zien verandermanagement als een combinatie van programmamanagement en consultancy, waarbij in elke fase van een verandertraject ondersteuning kan plaatsvinden. Novi Vendi onderscheidt vijf fasen van verandering:

 1. Bewustwording van de noodzaak van verandering;
 2. Ontwikkeling nieuwe of aangepaste strategie, visie en doelen;
 3. Ontwikkeling van een nieuwe of aangepaste organisatiestructuur (inclusief besturing);
 4. Implementatie en borging van de nieuwe of aangepaste organisatie;
 5. Nazorg, evaluatie en bijsturing.