Research

Het doen van onderzoek is niet alleen interessant en leuk om te doen maar ook een vereiste om bij te blijven op het vakgebied en om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren voor onze klanten.
Vandaar dat wij een actief beleid voeren op het gebied van onderzoek en research.
Op deze pagina kunt u het overzicht vinden van toekomstig en reeds uitgevoerd onderzoek.

Publicatie

Dit betreft een artikel dat ik geschreven heb samen met hoogleraar Frank de Lange, naar aanleiding van mijn thesis onderzoek ter afronding van mijn MSc studie in 2011. Het artikel is gepubliceerd in het peer-reviewed Journal of Applied Business and Economics Research in 2012 en is tevens op deze pagina in te zien en te downloaden. Het artikel is ook terug te vinden op Google Scholar en op Research Gate en is in totaal meer dan 100 keer geciteerd door andere onderzoekers.

Lopend en toekomstig onderzoek

Gezien de werkdrukte liggen er diverse artikelen en ideeën daarvoor in de maak. Sommige in een ver gevorderd stadium anderen nog zeer conceptueel:

Mogelijk artikel: ‘Sources and triggers for Innovation’.
Er zijn veel misverstanden rond de redenen van innoveren en uit welke bronnen de innovatie naar voren komt.

Mogelijke column: Klant proactiviteit bij radicale innovaties heeft positief effect op het succes van de innovatie.

Concepten:
•Impact van crisissen op een organisatie;
•Succes en faalfactoren bij digitalisering;
•Incubators: positieve en negatieve effecten, een  lange termijn studie.
•Diagnose van de knelpunten bij het gebruik van proces- en projectafspraken bij een radicale nieuwe product- en/of dienstontwikkeling. Wanneer is welk proces het meest geschikt? Welke keuze uit modellen? Lineaire modellen (zoals stage-gates),  lineaire modellen met toepassing van recursie, iteraties, spiralen, agile technieken of chaotisch adaptieve modellen?