Nieuws

Nieuwsbrief Archief: 2013, 2014, 2015

Het laatste nieuws

September 2019: Onderzoek voor softwareleverancier afgerond met start implementatie

Dit bedrijf bestaat al een aantal jaren en ontwikkelt en verkoopt heel gespecialiseerde software die gericht is op grondonderzoek, met name de integratie tussen de diverse partijen zoals opdrachtgevers, adviesbureaus, veldwerkers en onderzoekslaboratoria. Er was behoefte om door een externe te laten bekijken hoe de marketing en marktbewerking verder te ontwikkelen.

Het onderzoek is gestart in juni. Tijdens dit onderzoek zijn een aantal interviews afgenomen en zijn diverse documenten bestudeerd en is beperkt marktonderzoek uitgevoerd.
Het onderzoek is medio augustus afgerond en vervolgens is er een implementatieplan geschreven met focus op verbeteren van klantrelaties in Nederland en vermeerderen van klanten in Europa. Daarnaast is er een voorstel gedaan om een nieuwe website te ontwikkelen, waarbij er meer nadruk is op het verleiden van klanten om een demo te downloaden en de software uiteindelijk te kopen. Dit met behulp van gerichte contentmarketing, persona’s en de customerjourneys voor de diverse doelgroepen en persona’s. Er is iemand aangenomen die kan helpen bij het uitvoeren van en ondersteunen bij de diverse marketingactiviteiten. Het implementatieplan wordt nu uitgevoerd door het marketingteam.
Novi Vendi is momenteel nog op ad-hoc basis betrokken als adviseur.

 

Mei 2019 – heden: Onderzoek voor Platform Wiskunde Nederland

Het PWN is een organisatie die als doel heeft de zichtbaarheid van wiskunde als zelfstandige discipline te verbeteren. In het kader van die kernopdracht is Novi Vendi bezig met een uitgebreid onderzoek naar methoden die kunnen helpen de samenwerkingen tussen academische wiskundigen en de maatschappij te verbeteren. Gestart is met een literatuurstudie die gevolgd zal worden door een kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

 

 

 

 

 

 

April 2019 – heden: Mentorschap voor Startup in Residence programma van de Provincie Zuid-Holland

Als mentor in dit programma meegewerkt aan selecties en gejureerd bij een aantal pitches van de startups. Erg leuk om te doen, inspirerende mensen, innovaties en startups.

Sinds begin juni actief bezig met mentoring van start-up Geronimo rond het toepassen van AI (Artificial Intelligence) bij het nauwkeurig kunnen voorspellen van onderhoud aan de provinciale wegen.

Sinds april is Novi Vendi aangesloten als mentor bij World Startup Factory en zijn lid van de Dutch Mentor Community, die als doel heeft kennis en ervaring met het begeleiden van startups en scale-ups. Klik hier voor meer informatie.

September 2018: Update Strategieplan Bakker & Co industriële toeleverancier

Er is gestart met het onderzoek naar een nieuw strategisch plan met een visie voor de periode 2019-2023. Het strategisch plan betreft o.a. een aantal strategische keuzes, die ervoor moeten zorgen dat dit bedrijf in de toekomst gezond blijft en kan omgaan met ontwikkelingen in de markt. Zoals daar zijn: digitalisering, PAAS (product as a service), engineering en lease-all-in-behoefte bij afnemers.
Daarnaast ontwikkelingen in de wettelijke verplichtingen rondom fijnstofmeting en opvang industriële reinig-afvalwater.

 

 

 

 

 

 


Fijnstof dagoverschrijdingen

Momenteel worden diverse innovatieve PMC’s (product-marktcombinaties) geïmplementeerd.
Ook de organisatie wordt verder aangescherpt en toekomst-ready gemaakt, met o.a. meer specifieke focus op innovatie en nieuwe markten.

Oktober 2017 – juni 2018: Consultant en Implementatiemanager Technische Universiteit

Bij de faculteit wiskunde en informatica (400 man staf en 2000 studenten) binnen een grote technische universiteit is er toenemende druk op het binnenhalen van zogenaamde tweede en derde geldstromen door de verwervingsafdeling. Daarnaast is men niet tevreden over het proces van de verwerving van subsidies zelf en is er zorg over risico’s, besturing en de strategie. Novi Vendi is gevraagd de problemen op te lossen.

Er is gestart met een onderzoek bestaande uit gesprekken met hoogleraren, medewerkers en faculteitsbestuur en documentatie. Naar aanleiding hiervan is een rapport opgesteld met bevindingen en aanbevelingen. De aanbevelingen zijn na een aantal overlegrondes goedgekeurd door de directeur en het faculteitsbestuur.

Novi Vendi heeft vervolgens een implementatieplan geschreven met de beoogde verbeteringen. Vanaf januari 2018 werd dit plan geïmplementeerd. De implementatie was afgerond in juni 2018 en zal verder worden opgepakt door een nieuwe manager. Het traject heeft geleid tot aangescherpte processen op de afdeling en verhoging van de kwaliteit en kwantiteit van de verwervingen van innovatie- en onderzoeksubsidies.


April 2017: Advies en coaching Businessdevelopment Business accelerator Buccaneer

Voor deze incubator zijn we business coach en business development adviseur. Naast groepssessies voeren we 1-op-1 coaching en advisering uit aan de ondernemers binnen de incubator en de incubator zelf.

September 2016: Professionalisering commercie Dynaflow Oil & Gas Engineering

heat

Deze organisatie richt zich op de simulatie van en berekeningen aan olie & gas installaties.
Naast het inrichten en voorzitten van een salesmeeting is Novi Vendi betrokken bij het opzetten van account-, klantsegmentplannen en advisering rond complexere offerte trajecten.


Juli 2016: Strategie advies traject afgerond Bakker & Co technische handelsfirma

Na een uitgebreid onderzoek is dit traject afgerond met een aantal implementaties van strategisch en meer tactische aard.

Maart 2016: Advies en workshop voor NWO Innovatie demonstraties

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek organiseert elk jaar een programma waarbij 10 tot 15 wetenschappers hun innovatie kunnen presenteren. Novi Vendi heeft deze personen geadviseerd over hun presentatie, hun demonstratie en het gebruik van een elevator pitch.

November 2015: Onze nieuwe nieuwsbrief is uit

Zoals u wellicht weet brengen we elk jaar een uitgebreide nieuwsbrief uit. Deze staat altijd bom vol met informatie over innovatie en innovatie gerelateerde marketing zaken. In deze versie een drietal cases: een licht gewicht materiaal startup, product & dienst innovatie voor technische handelsfirma en groei scenario voor een GEO-data startup. Novi Vendi Nieuwsbrief november 2015

Daarnaast alvast een voorproefje van het artikel over innovatie bronnen en zoekstrategieën en de bespreking van een aantal nieuw verschenen innovatie en marketing boeken. Veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief.

Juli 2015: Adviestraject Strategie en Innovatie Industriële Engineering & Handelsfirma

industryGestart met analyse traject binnen Industriële Engineering & Handelsfirma naar aanleiding van een vraagstuk omtrent de toekomst. Met name meer helderheid in de keuzes en nieuwe mogelijkheden voor producten, markten, product-marktcombinaties,  leveranciers en samenwerkingspartijen.

In de foto ziet u een voorbeeld applicatie van deze klant bij een industriële partner.


Januari 2015: Begeleiding nieuwe start-up

We zijn gestart met de begeleiding van een start-up rond een ‘light-weight-material’ applicatie binnen
de comr07Apressor bouw. Een erg interessante start-up met veel potentie. Belangrijkste vraagstukken betreffen het opstarten van het bedrijf, huisvesting, uitzoeken eigendomsrecht en patentmogelijkheden, verduidelijken van de belangrijkste toegevoegde waarde voor de producenten en eindgebruikers, marktverkenning van de meest interessante compressor typen en bouwers, het zoeken en begeleiden van launching customers, de opzet van de website & huisstijl en coachen bij de business-development. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

In de foto ziet u de stalen mantel waarbinnen het nieuwe lichte materiaal is toegepast.


September 2014: Nieuwsbrief
De nieuwe nieuwsbrief is uit, lees of download hem hier.

April 2014: Adviestraject opstart project Machine bouwer

Gestart met een advies en begeleidingstraject binnen een grote machinebouwer. Vraagstuk omtrent het opstarten van een innovatietraject voor de nieuwe generatie machines en integratie van deze nieuwe generatie machines op fabrieksniveau in een overkoepelend informatie systeem. Hierbij is  met name de complexiteit om uit een veelvoud van,  interne en externe, stakeholders de specificaties te definiëren die voor de diverse klantgroepen relevant zijn i.c.m. met het toepassen van nieuwe technologieën die voor een goede implementatie moeten zorgen.

In de foto ziet u een verspanende handeling ter voorbeeld van de werkzaamheden die nodig zijn om een machine te bouwen.


Maart 2014: Strategie Open Source BI dienstverlener

Gevraagd te kijken naar strategie vraagstuk binnen Open Source BI dienstverlener. Met name welke tooling voor welke markt het meest interessant was en hoe deze te benaderen.
big data


Januari 2014: Commercie aanscherping Wiskundig engineeringsbureau

Update: Binnen VORtech gaan we in 2014 door met het versterkingstraject op het gebied van innovatie, marketing en projecten. Dit wiskundige engineerbureau houdt zich met name bezig met het modeleren van de fysieke werkelijkheid. In eerste intstantie door het zoeken van de juiste wiskundige beschrijving van het verschijnsel of systeem, daarna middels het modeleren en bouwen en beheer van de simulaties.

Op het plaatje ziet u een voorbeeld van de complexe wiskunde waar VORtech zich vaak mee bezig houdt.


September 2013: Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief is uit, u kunt hem hier lezen of downloaden.

September 2009 Mini-masterclass Vernieuwend Ondernemerschap met Henny van der Most:

Op 23 september 2009 was de laatste mini-masterclass van de Academie voor Masters en Professional Courses van de Haagsche Hogeschool gewijd aan ondernemen in risicovolle tijden. Henny van der Most, één van de bekendste en wellicht meest befaamde ondernemers van Nederland, gaf een inspirerende lezing. Novi Vendi was voor deze mini-masterclass met als thema Vernieuwend Ondernemerschap uitgenodigd als panellid en spreker.
mclass