Visie

Het omschrijven van een visie en missie is geen sinecure. Novi Vendi gebruikt het Ashridge model van Campbell. Kort samengevat bestaat het Ashridge model uit de 4 componenten doel, strategie, waarden en gedrag, die gebruikt kunnen worden om de positionering van een organisatie te verduidelijken:

Waarom Novi Vendi bestaat en in wiens voordeel dat is

Novi Vendi richt zich op bedrijven en organisaties die vaak hoogwaardige dienstverlening bieden en/of hoogwaardige producten leveren en hierbij een inhoudelijk specialisme bezitten. Deze bedrijven en organisaties hebben regelmatig vraagstukken op het gebied van strategie, organisatie en bedrijfsvoering of behoefte aan tijdelijk extra (project)management.
Novi Vendi onderscheidt zich van andere adviesbureaus doordat wij zowel inhoudelijke kennis van ict, consultancy en hoogwaardige dienstverlening hebben als kennis van en ervaring met strategie, organisatie, innovatie, marketing en verandermanagement. Hierdoor kunnen we voor onze klanten een brugfunctie vervullen tussen inhoud aan de ene kant en de businessbehoeftes aan de andere kant.

Hoe Novi Vendi zijn strategische doelstellingen behaalt

Novi Vendi haalt zijn doelstelling door het focussen op een drietal hoekstenen.
De eerste is het investeren van tijd en geld in research, opleiding en dienstontwikkeling. De research en opleidingen zorgen ervoor dat we bij blijven qua kennis en onze klanten op de hoogte kunnen brengen van de nieuwste ontwikkelingen. De dienstontwikkeling zorgt ervoor dat we diensten blijven bieden die onze klanten kunnen helpen hun vraagstukken op de meest effectieve manier in te vullen.

Een andere belangrijk punt is het besteden van tijd en aandacht aan het bestaande netwerk. In de loop der jaren hebben we een groot netwerk weten op te bouwen door het succesvol uitvoeren van opdrachten. Uit dit netwerk ontstaan regelmatig opdrachten bij bestaande relaties en vervolgopdrachten bij bestaande klanten.

De laatste hoeksteen is een actief beleid om het netwerk uit te breiden. Hiervoor worden specifieke events, seminars en beurzen bezocht en wordt social media actief gebruikt om ons te profileren. Indien nodig wordt acquisitie uitgevoerd voor het binnenhalen van specifieke klanten of projecten.

Waar Novi Vendi in gelooft, waarden en normen

Door de gevoeligheid van de opdrachten die Novi Vendi vaak uitvoert is integriteit voor ons erg belangrijk. Een zakelijke relatie is naar onze mening met name gebaseerd op vertrouwen.
We vinden kwaliteit van werk erg belangrijk waarbij niet alleen resultaat maar ook de mens belangrijk is. We geloven verder sterk in persoonlijke ontwikkeling en dat gemotiveerde mensen in staat zijn daardoor succesvoller te worden.

Hoe Novi Vendi zich gedraagt

We stellen ons verantwoordelijk en volwassen op. Hierbij hebben we vaak een eigenzinnige mening over hoe zaken te verbeteren zijn en zijn soms zelfs bewust eigenwijs. Naast een sterke resultaatgerichtheid hebben we ook een sterke mensgerichtheid en hanteren een directe en soms confronterende coaching stijl.