Referenties

Scale-ups: Doorgroei advisering en coaching
Commercie verbetering, advies en/of turn-around


Baco2

Start-ups & Spin-offs

Pana


Innovatie/commercie advisering & workshops

Colleges managementwetenschappen/businessresearch & innovatie/marketing