Onderzoek voor softwareleverancier afgerond met start implementatie

Dit bedrijf is in Nederland marktleider op het gebied van genormaliseerd grondonderzoeksproces waarbij alle meetgegevens gedigitaliseerd zijn. De software die ze volgens het SAAS model aanbieden biedt voor de volledige onderzoeksketen IT integratie.
Belangrijk hierbij is met name de procesintegratie en uitwisseling van data tussen de diverse partijen die betrokken zijn bij grondonderzoek zoals gemeentes, overheden, adviesbureaus, veldwerkers en onderzoekslaboratoria.
Het bedrijf had een internationalisatie vraagstuk. Doordat succes in het buitenland afhangt van aanpassingen in de software, niet alleen op taal gebied maar ook op gebied van grondsoorten en procesafspraken, is het focussen op een ander land een kostbare kwestie. Om te bepalen welk Europees land in aanmerking zou komen voor focus is een onderzoek opgezet.
Er is een klein team aangestuurd bestaande uit een marketingmedewerker en een stagiair. Hiermede is een onderzoek opgezet waarbij per Europees land gekeken is naar een aantal specifieke criteria, BNP maar ook milieubeleid en bouw activiteit. Hieruit is een shortlist gemaakt die verder is onderzocht. Na een uiteindelijke keuze is er voor één specifiek land een actieplan geschreven.  Dit plan was  begin januari af. Door Corona is er veel vertraging opgelopen maar uiteindelijk wordt de internationalisatie nu succesvol uitgerold.