Tag Archief van: strategie

Onderzoek voor Platform Wiskunde Nederland

Het PWN is een organisatie die als doel heeft de zichtbaarheid van wiskunde als zelfstandige discipline te verbeteren. In het kader van die kernopdracht is Novi Vendi bezig met een uitgebreid onderzoek naar methoden die kunnen helpen de samenwerkingen tussen academische wiskundigen en de maatschappij te verbeteren. Gestart is met een literatuurstudie die gevolgd zal worden door een kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Uiteindelijk is er door PWN een survey uitgevoerd waarbij er aan diverse mensen uit het bedrijfsleven, de maatschappij en de universitaire wereld is gevraagd hoe zij aankijken tegen onderlinge samenwerking en welke randvoorwaarden hiervoor ingevuld moeten zijn om succesvol te kunnen zijn.  Met deze input zijn diverse initiatieven  opgestart om de samenwerking te verbeteren.