Proces 2e en 3e geldstromen Technische Universiteit sterk verbeterd.

Bij de faculteit wiskunde en informatica (400 man staf en 2000 studenten) binnen een grote technische universiteit is er toenemende druk op het binnenhalen van zogenaamde tweede en derde geldstromen door de verwervingsafdeling. Daarnaast is men niet tevreden over het proces van de verwerving van subsidies zelf en is er zorg over risico’s, besturing en de gehanteerde strategie.
Novi Vendi is gevraagd deze problemen te analyseren en waar mogelijk op te lossen. Er is gestart met een onderzoek bestaande uit gesprekken met hoogleraren, medewerkers en faculteitsbestuur en bestuderen van interne documenten. Naar aanleiding hiervan is een rapport opgesteld met bevindingen en aanbevelingen. De aanbevelingen zijn na een aantal overlegrondes goedgekeurd door de directeur en het faculteitsbestuur.
Novi Vendi heeft vervolgens een implementatieplan geschreven met de beoogde verbeteringen. Vanaf januari 2018 werd dit plan geïmplementeerd. De implementatie is afgerond in juni 2018 en wordt nu verder opgepakt door een nieuw aangestelde manager. Het traject heeft geleid tot aangescherpte processen op de afdeling en verhoging van de kwaliteit en kwantiteit van de verwervingen van innovatie- en onderzoeksubsidies.