Nieuw Nationaal Wiskunde plan

Novi Vendi is gevraagd om mee te helpen met het schrijven van een nieuw en ambitieus plan voor de hele wiskunde sector in Nederland.  Ik zal optreden als strategisch adviseur in een team van vertegenwoordigers vanuit de wiskunde. Dit betreffen personen uit zowel de onderwijswereld, het bedrijfsleven, de overheid en non-profit. Mijn rol is om concepten te reviewen, advies te geven over de onderzoeksactiviteiten en te zorgen dat er brede maatschappelijke betrokkenheid is bij het samenstellen van dit plan. Het maatschappelijk belang en het wetenschappelijk belang zijn beide erg belangrijk.Het doel is om het nieuwe plan eind 2022 af te hebben en te laten goed keuren zodat het begin 2023 in werking gezet kan worden.