Digitalisering rechtspraak in beweging

Deze overheidsorganisatie is al een aantal jaren bezig met een digitaliseringstraject. Rechtszaken worden hierbij niet meer op papier afgehandeld maar digitaal. Dit traject is complex en betreft de hele keten van de rechtspraak in Nederland. Er was vraag naar een verdieping en versnelling van de gegevens overdracht tussen de diverse partners, leveranciers en ketenpartners. Dit is gerealiseerd door diverse gesprekken, sessies en analyses. Het traject is afgerond en overgedragen aan de interne organisatie. In de komende jaren zal de digitalisering van de rechtspraak steeds verder in gang worden gezet.