Universiteit departement geholpen met planning en organisatie

Het departement bevindt zich in een dynamische periode als het gaat om onderwijs. De herziening van zowel de bachelor als de research master, fluctuerende studentenaantallen en de instroom van veel nieuwe collega’s doen een stevig beroep op de coördinatie en het management van het onderwijs, en de borging van de kwaliteit van het onderwijs.

Fotobron: Antoine, CC0, via Wikimedia Commons

Er was behoefte naar een verbetering van de onderwijstaak planning en de interne organisatie.  Er is een Projectplan geschreven met daarin het plan van aanpak en de gewenste resultaten.

Na het doen van onderzoek, het schrijven van beleidsnotities, gesprekken met interne stakeholders en externe leveranciers en een aantal sessies, is er een geaccordeerd programma van eisen voor de onderwijsplanningstool opgeleverd met draagvlak binnen de afdeling. Ook is een procesbeschrijving opgeleverd om de onderwijstaak planning helder te structureren.

Daarnaast is er samen met de directeur van het departement een organisatie handboek opgeleverd waarin de belangrijkste taken, functies en procedures van de organisatie zijn vastgelegd. Daarnaast zijn ook de belangrijkste beleids- en huisregels in diverse documenten vastgelegd.