Artikelen door groeneg

Universiteit departement geholpen met planning en organisatie

Het departement bevindt zich in een dynamische periode als het gaat om onderwijs. De herziening van zowel de bachelor als de research master, fluctuerende studentenaantallen en de instroom van veel nieuwe collega’s doen een stevig beroep op de coördinatie en het management van het onderwijs, en de borging van de kwaliteit van het onderwijs. Er […]

Digitalisering rechtspraak in beweging

Deze overheidsorganisatie is al een aantal jaren bezig met een digitaliseringstraject. Rechtszaken worden hierbij niet meer op papier afgehandeld maar digitaal. Dit traject is complex en betreft de hele keten van de rechtspraak in Nederland. Er was vraag naar een verdieping en versnelling van de gegevens overdracht tussen de diverse partners, leveranciers en ketenpartners. Dit […]

Nieuw Nationaal Wiskunde plan

Novi Vendi is gevraagd om mee te helpen met het schrijven van een nieuw en ambitieus plan voor de hele wiskunde sector in Nederland.  Ik zal optreden als strategisch adviseur in een team van vertegenwoordigers vanuit de wiskunde. Dit betreffen personen uit zowel de onderwijswereld, het bedrijfsleven, de overheid en non-profit. Mijn rol is om […]

Mijlpaal voor onderzoeksartikel!

Het artikel dat ik in 2012 samen met Frank De Langen van de Open Universiteit heb geschreven over succesfactoren van innovatieve startups, is sinds december 2021 meer dan 100 keer geciteerd. Het betrof een artikel dat ik heb geschreven n.a.v. het uitgebreide onderzoek dat ik had gedaan over succesfactoren van innovatieve startups. Dit i.h.k.v. mijn […]

Hackaton for Good 4 gewonnen door New Designers

Afgelopen weekend ben ik jury lid geweest bij de Hackington For Good. De voorafgaande maanden heb ik deelgenomen aan voorbereidende sessies. Er werd uitgelegd wat het doel van de ‘Combating horizontal fraud challenge’ was. Voor deze ‘challenge’ zou ik gaan jureren en de ‘challenge’ was uitgeschreven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid & OM. […]

Rotating Converting Machinebouwer wordt innovatiever

Dit bedrijf levert oplossingen voor de internationale verpakkingsindustrie. De concurrentie in de markt is sinds een aantal jaren aan het toenemen. Er was behoefte aan aanscherping van de strategie en de innovatie.Eerst zijn een aantal teams opgezet om de diverse marktanalyses en trendanalyses uit te voeren. Zowel technologisch als marktgericht. Met het R&D team, manufacturing […]

Startup werkt aan Waterstof fuelcell

Novi Vendi heeft de afgelopen periode als management consultant meegeholpen een startup in de energie transitie zichzelf verder te laten ontwikkelen. Deze start-up heeft als doel om een algemeen inzetbare waterstof fuelcell te ontwikkelen, zodat deze gebruikt kan worden in situaties waar een elektromotor aangedreven kan worden.  Zie bijgaand schematische overzicht. De eerste toepassingen liggen […]

Onderzoek voor softwareleverancier afgerond met start implementatie

Dit bedrijf is in Nederland marktleider op het gebied van genormaliseerd grondonderzoeksproces waarbij alle meetgegevens gedigitaliseerd zijn. De software die ze volgens het SAAS model aanbieden biedt voor de volledige onderzoeksketen IT integratie. Belangrijk hierbij is met name de procesintegratie en uitwisseling van data tussen de diverse partijen die betrokken zijn bij grondonderzoek zoals gemeentes, […]